Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Åpenhetsloven forplikter Hammerstad Maskin til å utføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse i en offentlig redegjørelse minst én gang i året. Første redegjørelse skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

Våre årlige redegjørelser for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven, vil publiseres på denne siden.

Åpenhetsloven gir alle som ønsker rett til å be om informasjon om hvordan Hammerstad Maskin håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Ønsker du slik informasjon fra Hammerstad Maskin, kan følgende e-post benyttes:

post@hammerstadmaskin.no