HMS

Helse – Miljø og Sikkerhet i Hammerstad Maskin AS


Helt siden oppstarten har vi i Hammerstad Maskin hatt fokus på HMS og gode arbeidsrutiner.

Derfor har jevnlig gjennomgang og kursing av våre ansatte angående HMS for å forebygge sykdom, og skader på arbeidsplassen.

Våre ansatte er vår fremste ressurs, og vi har stort fokus på å skape en arbeidsplass der de ansatte skal trives og like å gå på jobben hver dag. Dette mener vi at vi har lykkes med og at det er en av hovedgrunnene til at vi stadig knytter til oss flere erfarne kranførere som vil jobbe hos oss.

Vi strekker oss langt for at de ansatte skal ha varierte arbeidsoppgaver og en positiv utvikling både med tanke på kompetanse og trivsel. Hammerstad Maskin jobber målrettet med HMS i alle ledd, både når det gjelder ansatte, kunder og myndigheter, noe som gjør at alle parter kan være trygge på at gjeldende lovgivning etterleves.

Kunne du tenkte deg å jobbe som kranfører?