Lene

Lene M. Bro Matland

Økonomisjef

Jeg startet å jobbe for Hammerstad Maskin i 2006.  Mitt hovedsakelige ansvar for Hammerstad Maskin er regnskap og annet som hører inn under økonomi.