Håvard

Håvard Strandbakke

Verneombud

Jeg startet og jobber for Hammerstad Maskin i 2005 som kranfører.  I 2008 tok jeg stillingen som formann og jobbet som det siden da.